I Konferencja Naukowa
Doktorantów Nauk Przyrodniczych

21-23 czerwca 2017 r.  |  Wydział Biologii  |  Uniwersytet Gdański
ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

Program Konferencji

21 czerwca 2017 r. (środa)

9:30 - 10:00 Otwarcie Konferencji przez Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Włodzimierza Meissnera
Przywitanie zebranych przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego
10:00 - 12:00 Wykłady zaproszonych gości:
Prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
• Współczesna genetyka sądowa (prof. Ryszard Pawłowski)
• Grzech pierworodny w świetle najnowszych odkryć z zakresu epigenetyki (prof. Grażyna Gromadzka)
12:00 - 12:30 Przerwa kawowo-herbaciana
12:30 - 14:00 Sesja referatowa I
Prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
14.00 - 16:00 Przerwa obiadowa
16:00 - 18:00 Sesja plakatowa I

22 czerwca 2017 r. (czwartek)

9:00 - 11:00 Wykłady zaproszonych gości:
Prowadzący: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG
• Wpływ muzykoterapii na zmiany w funkcjonowaniu układu odpornościowego (prof. Grażyna Gromadzka)
• Symbiosis: a driver of interdepedency (prof. Marc-André Selosse)
11:00 - 11:30 Przerwa kawowo-herbaciana
11:30 - 13:30 Sesja referatowa II
Prowadzący: dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG
13:30 - 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 - 18:00 Sesja plakatowa II

23 czerwca 2017 r. (piątek)

9:00 - 11:00 Wykłady zaproszonych gości:
Prowadzący: dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG
• Zrównoważona gospodarka leśna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dr Sebastian Klisz)
• Zachowania seksualne i socjalne ryb: transgenderyzm, regulacje neurohormonalne (prof. Ewa Kulczykowska)
11:00 - 11:30 Przerwa kawowo-herbaciana
11:30 - 13:00 Sesja referatowa III
Prowadzący: dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG
13:00 - 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 - 17:00 Sesja plakatowa III
17:00 Zakończenie Konferencji oraz ogłoszenie wyników konkursów na najlepszą prezentację ustną i najlepsze prezentacje plakatowe

Lista nagrodzonych

W kategorii prezentacja ustna:

  1. Monika Rezulak - Katedra Mikrobiologii UG
  2. Agnieszka Stankiewicz - Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka UG
  3. Aleksandra Niemc - Stacja Badania Wędrówek Ptaków UG

W kategorii poster - doktoranci I roku:

  1. Natalia Sowa – Katedra Biologii i Genetyki Medycznej UG
  2. Joanna Brokowska - Katedra Biologii i Genetyki Medycznej UG
  3. Klaudyna Krause – Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii UG

W kategorii poster - doktoranci starszych lat:

  1. Tomasz Przepióra – Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej UG
  2. Patrycja Guzanek – Katedra Cytologii i Embriologii Roślin UG
  3. Grażyna Butrykowska – Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UG

Organizatorzy i sponsorzy

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Przewodnicząca:
prof. UG, dr hab. Joanna Skórko-Glonek

Wiceprzewodnicząca:
prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska

Członkowie:
prof. UG, dr hab. Monika Badura
prof. UG, dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
dr hab. Anna Aksmann

Sekretarz:
mgr Kacper Ptaszek

Sponsorzy