II Konferencja Naukowa
Doktorantów Nauk Przyrodniczych

19-22 czerwca 2018 r.  |  Wydział Biologii  |  Uniwersytet Gdański
ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

Program Konferencji

19 czerwca 2018 r. (wtorek)

9:00 - 9:30 Otwarcie Konferencji
Otwarcie Konferencji przez Dziekana Wydziału Biologii UG, prof. dra hab. Włodzimierza Meissnera
9:30 - 12:00 Benefis prof. dr hab. Barbary Lipińskiej oraz wykłady zaproszonych gości
12:00 - 12:30 Przerwa kawowo-herbaciana
12:30 - 13:30 Sesja referatowa I (4 referaty)
13:30 - 13:45 Przerwa kawowo-herbaciana
13:45 - 14:30 Sesja referatowa I (4 referaty)
14:30 - 16:00 Przerwa obiadowa
16:00 - 17:00 Sesja plakatowa I

20 czerwca 2018 r. (środa)

9:00 - 11:00 Wykłady zaproszonych gości (2 wykłady)
11:00 - 11:30 Przerwa kawowo-herbaciana
11:30 - 12:30 Sesja referatowa II (4 referaty)
12:30 - 12:45 Przerwa kawowo-herbaciana
12:45 - 13:45 Sesja referatowa II (4 referaty)
13:45 - 15:15 Przerwa obiadowa
15:15 - 16:30 Sesja plakatowa II

21 czerwca 2018 r. (czwartek)

9:00 - 11:00 Wykłady zaproszonych gości (2 wykłady)
11:00 - 11:30 Przerwa kawowo-herbaciana
11:30 - 12:30 Sesja referatowa III (4 referaty)
12:30 - 12:45 Przerwa kawowo-herbaciana
12:45 - 13:45 Sesja referatowa III (4 referaty)
13:45 - 15:15 Przerwa obiadowa
15:15 - 16:30 Sesja plakatowa III
16:30 Integracja uczestników Konferencji

22 czerwca 2018 r. (piątek)

9:00 - 11:00 Wykłady zaproszonych gości (2 wykłady)
11:00 - 11:30 Przerwa kawowo-herbaciana
11:30 - 12:30 Sesja referatowa IV (4 referaty)
12:30 - 12:45 Przerwa kawowo-herbaciana
12:45 - 13:45 Sesja referatowa IV (4 referaty)
13:45 - 15:15 Przerwa obiadowa
15:15 - 16:30 Sesja plakatowa IV
16:30 - 17:00 Obrady Komisji Naukowej
17:00 - 18:00 Zakończenie Konferencji oraz ogłoszenie wyników konkursów na najlepszą prezentację ustną i najlepsze prezentacje plakatowe
<

Komitet organizacyjno-naukowy

Przewodnicząca:
prof. UG, dr hab. Joanna Skórko-Glonek

Wiceprzewodnicząca:
prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska

Sekretarz:
mgr Dawid Kościelniak

Członkowie:
prof. UG, dr hab. Monika Badura
prof. UG, dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
prof. UG, dr hab. Leszek Rolbiecki
dr hab. Anna Aksmann
mgr Joanna Brokowska
mgr Artur Eichmann
mgr Darya Gorszkowa
mgr Monika Majewska
mgr Karolina Pierzynowska
mgr Mateusz Puchalski